Slide background
Slide background
Slide background

เวทีความคิดเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย ครั้งที่ 4 “การปฏิรูปบนวิถีประชาธิปไตย”

Slide background

คำแถลง "เครือข่ายเดินหน้าปฏิรูป" ต่อสถานการณ์ความสูญเสียและความรุนแรงในประเทศไทย 27 กุมภาพันธ์ 2557

Slide background

เวทีความคิดเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย ครั้งที่ 1

Slide background

เวทีความคิดเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย ครั้งที่ 1

Slide background

แถลงข่าวเปิดตัวเครือข่ายเดินหน้าปฏิรูป

คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริง เพื่อการปรองดองแห่งชาติ (คอป.)

คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ (คอป.) เป็นคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงของการสลายการชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดง ในช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2553 โดยมี คณิต ณ นคร อดีตอัยการสูงสุด เป็นประธาน คณะกรรมการชุดนี้ถูกแต่งตั้งโดยนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี รายชื่อของคณะกรรมการเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2553 นายกิติพงษ์ กิตติยารัตน์ (อดีตปลัดกระทรวงยุติธรรม) นางจุฑารัตน์ เอื้ออำนวย (นักวิชาการ…

เวทีความคิดเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย ครั้งที่ 2 “แนวทางแก้ไขปัญหาจำนำข้าว และการปฏิรูประบบเกษตรกรรมไทย”

วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 9.00 -16.00
ณ ห้องวัฒนา อาคารวิทยบริการ ชั้น 4 ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน

” เดินหน้าปฏิรูปแล้วถอดบทเรียน สร้างกลไกร่วมชูโมเดล “Connect-Share-Change”

“RNN” เดินหน้าปฏิรูปแล้ว เปิดเวทีกลางสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนดึง “ผู้เล่น” ในงานปฏิรูปมาถอดบทเรียนผ่านกรณีศึกษาเด่น “ต่อต้านคอร์รัปชัน-กฏหมายประชน-ที่ดิน” ทุกฝ่ายชี้คำตอบติดปัญหากระบวนการ พร้อมชูโมเดล “โอเพ่น แพลตฟอร์ม”สร้างกลไกการมีส่วนร่วม”Connect-Share-Change” ผ่านช่องทางการสื่อสารหลากรูปแบบ ตอกย้ำคนไทยทุกคนเป็นเจ้าของการปฏิรูปกำหนดปฏิทินเดินหน้าต่อเปิดเวทีขับ เคลื่อนต่อเนื่อง วานนี้ (11 ก.พ.)  เครือข่ายเดินหน้าปฏิรูป ( RNN-Reform Now Network) ซึ่งประกอบด้วยองค์กรวิชาชีพกว่า 70 องค์กร…

องค์กรวิชาชีพกว่า 60 กลุ่ม ตั้ง“เครือข่ายเดินหน้าปฏิรูป” หยุดความรุนแรง เริ่มเจรจา เดินหน้าปฏิรูป

                เมื่อวันที่กรุงเทพฯ- หวั่นสังคมไทยดิ่งเหวเกินเยียวยาจากปัญหาการเมืองระอุ ผู้คนแตกแยกเกลียดชัง องค์กรวิชาชีพจากทุกภาคส่วนกว่า 60 กลุ่มร่วมมือก่อตั้งกลไกการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในนาม “เครือข่ายเดินหน้าปฏิรูป” ออกคำแถลง “หยุดความรุนแรง –เริ่มเจรจา –เดินหน้าปฏิรูป” พร้อมปูทางสร้างเวทีกลาง-พื้นที่การมีส่วนร่วมเพื่อให้ทุกฝ่ายนำเสนอความคิด เห็นแลกเปลี่ยน รวบรวมประเด็นเกี่ยวกับการปฏิรูปที่เน้นลงมือทำทันทีเตรียมเดินหน้าออกแบบ การตั้งคณะทำงานเพื่อการปฏิรูประยะยาวที่มีกลไกกฎหมายรองรับ เมื่อวันที่ 30 ม.ค. 57 มีการแถลงข่าวเปิดตัว “เครือข่ายเดินหน้าปฏิรูป” หรือ “Reform…

คำแถลง “เครือข่ายเดินหน้าปฏิรูป” หยุดความรุนแรง เริ่มเจรจา เดินหน้าปฏิรูป

“เครือข่ายเดินหน้าปฏิรูป” เป็นการรวมพลังร่วมกันขององค์กรหลายภาคส่วน ได้แก่ องค์กรธุรกิจ ข้าราชการ ประชาคมวิชาการ องค์กรสาธารณประโยชน์ องค์กรท้องถิ่น เกษตรกร ผู้ใช้แรงงาน ฯลฯ เพื่อระดมความคิด สติปัญญา และเสริมสร้างความหวังว่าเราจะสามารถคลี่คลายวิกฤติการณ์ และเดินหน้าประเทศต่อไปได้ บนวิถีประชาธิปไตยและสันติวิธี เครือข่ายเดินหน้าปฏิรูปตามที่มีรายชื่อแนบท้ายขอเรียกร้องต่อทุกฝ่าย และขอแสดงเจตจำนงเพื่อร่วมกันแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งเพื่อให้สังคมไทย เดินหน้าต่อไป ดังนี้ หยุดความรุนแรง การยั่วยุ ลดการเผชิญหน้าและการส่งเสริมให้เกิดความเกลียดชังระหว่างประชาชนและผู้มีความเห็นต่าง เคารพเจตนารมณ์ของประชาชนกลุ่มที่เรียกร้องสิทธิในการ…

รายชื่อองค์กรและบุคคลที่สนับสนุนคำแถลงเครือข่ายเดินหน้าปฏิรูป

 • คณะกรรมการรณรงค์เพื่อสิทธิมนุษยชน (Campaign Committee on Human Rights-CCHR)
 • เครือข่ายแก้ปัญหาการคืนสัญชาติคนไทย
 • เครือข่ายกลุ่มเกษตรกรภาคเหนือ
 • เครือข่ายกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล
 • เครือข่ายกะเหรี่ยงประเทศไทย
 • เครือข่ายการจัดการลุ่มน้ำ
 • เครือข่ายจังหวัดจัดการตนเอง
 • เครือข่ายชุมชนเพื่อการปฏิรูปสังคมและการเมือง
 • เครือข่ายชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง
 • เครือข่ายชุมชนพังงา
 • เครือข่ายชุมชนอุบล
 • เครือข่ายประชาชนเพื่อการเลือกตั้ง จ.อยุธยา
 • เครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบเหมืองทองพิจิตร
 • เครือข่ายพลเมือง 14 จังหวัดภาคใต้
 • เครือข่ายมวลมหาประชาคุย
 • เครือข่ายวาระเปลี่ยนตะวันออก
 • เครือข่ายสภาเกษตรกร
 • เครือข่ายสภาองค์กรชุมชน
 • เครือข่ายสมัชชาพลเมือง กทม.
 • เครือข่ายสวัสดิการชุมชน
 • เครือข่ายสิทธิคนจนพัฒนาภูเก็ต
 • เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพ
 • เครือข่ายองค์กรชุมชนบ้านแพ้ว
 • เครือข่ายอ่าวตัว ก.
 • เครือข่ายอาหารปลอดภัยคาบสมุทรสทิงพระ
 • เลขาธิการสมาพันธ์ภาพยนตร์แห่งชาติ
 • กลุ่มโลกสวยเพื่อการปฏิรูปการเมืองตามวิถีประชาธิปไตยด้วยสันติวิธี
 • กลุ่มจับตาความรุนแรง
 • คณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภา 35
 • คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.)
 • คณะประสานงานองค์กรชุมชน (คปอ.)
 • ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
 • ผู้แทนภาคประชาสังคมระดับภาค 11 ภาค
 • มูลนิธิเพื่อการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ (ประเทศไทย)
 • มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
 • มูลนิธิเพื่อคนไทย
 • มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา (Human Rights and Development Foundation-HRDF)
 • มูลนิธิชุมชนไท
 • มูลนิธินโยบายสุขภาวะ
 • มูลนิธิผสานวัฒนธรรม (Cross Cultural Foundation-CrCF)
 • มูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพ
 • มูลนิธิส่งเสริมการออกแบบอนาคตประเทศไทย (Scenario Thailand)
 • มูลนิธิส่งเสริมนักกฎหมายธุรกิจ
 • มูลนิธิสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
 • มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ
 • สถาบัน Change Fusion
 • สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
 • สภาเกษตรกรแห่งชาติ
 • สภาธุรกิจตลาดทุนไทย
 • สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)
 • สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 • สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
 • สมาคมธนาคารไทย
 • สหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ
 • สหพันธ์องค์กรผู้บริโภค
 • สำนักข่าวอิศรา
 • องค์กรต่อต้านคอรัปชัน (ประเทศไทย)
 • ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (The Stock Exchange of Thailand)
 • สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (Thai Listed Companies Association)
 • นางสาวกรรณิการ์ กิจติเวชกุล – กลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน (FTA Watch)
 • นายปรเมศวร์ มินศิริ กระปุกดอทคอม
 • รศ.วุฒิสาร ตันไชย สถาบันพระปกเกล้า
 • นายวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ มูลนิธิชีววิถี
 • นางสุภา ใยเมือง – มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน(ประเทศไทย)
 • ดร.เพิ่มศักดิ์ มกราภิรมย์ สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ม.มหิดล
 • ศ.สุริชัย หวันแก้ว ศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • นายสุณัย ผาสุข นักสิทธิมนุษยชน
 • นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ นักวิชาการสุขภาพจิต
 • วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ สมาชิกคณะมนตรี เพื่อสันติภาพและความปรองดองแห่งเอเซีย (APRC)
 • กลุ่มต้นไม้มหานคร หรือ Big Tree Project
 • เครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจและภาคประชาสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
 • มูลนิธิสถาบันพลังงานทางเลือกแห่งประเทศไทย


Email to Rnnthailand