Slide background
Slide background
Slide background

เวทีความคิดเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย ครั้งที่ 4 “การปฏิรูปบนวิถีประชาธิปไตย”

Slide background

คำแถลง "เครือข่ายเดินหน้าปฏิรูป" ต่อสถานการณ์ความสูญเสียและความรุนแรงในประเทศไทย 27 กุมภาพันธ์ 2557

Slide background

เวทีความคิดเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย ครั้งที่ 1

Slide background

เวทีความคิดเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย ครั้งที่ 1

Slide background

แถลงข่าวเปิดตัวเครือข่ายเดินหน้าปฏิรูป

เวทีความคิดเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย ครั้งที่ 3 เรียนรู้ประสบการณ์ บทเรียน- กระบวนการปฏิรูปของต่างประเทศ

โอกาสและสิ่งท้าทายในบริบทของประเทศไทยในการขับเคลื่อนวาระการปฏิรูป

“อาร์เอ็นเอ็น” จัดเวทีเชิญ “กูรูโลก” ถอดรหัส “ปฏิรูป” บนความขัดแย้ง

  “เครือข่ายเดินหน้าปฏิรูป” เปิดเวทีเชิญ “กูรูระดับโลก” ผู้เชี่ยวชาญการปฏิรูปบนความขัดแย้ง ถอดบทเรียน จากประสบการณ์วิกฤติของประเทศ “อินโดนีเซีย ตูนีเซีย ลิเบีย เยเมน แอฟริกาใต้” ร่วมหาทางออกให้ประเทศได้เรียนรู้แนวคิดและวิธีการออกแบบกระบวนการปฏิรูปท่ามกลางวิกฤติการเมืองไทย ตามที่เครือข่ายเดินหน้าปฏิรูปหรือ RNN -Reform Now Network  อันเกิดจากการรวมตัวขององค์กรวิชาชีพกว่า 70 กลุ่มร่วมกันขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศไทยพร้อมกับส่งสัญญาณ “หยุดความรุนแรง   เริ่มเจรจา  เดินหน้าปฏิรูป”…

คำแถลง “เครือข่ายเดินหน้าปฏิรูป” ต่อสถานการณ์ความสูญเสียและความรุนแรงในประเทศไทย

ตามที่ “เครือข่ายเดินหน้าปฏิรูป” ได้เคยเรียกร้องในการเปิดตัวเครือข่ายเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2557 ให้คู่ขัดแย้งทุกฝ่าย “หยุดความรุนแรงเริ่มเจรจาเดินหน้าปฏิรูป” แต่มาจนถึงวันนี้จะเห็นว่าสถานการณ์ได้เลวร้ายลงตามลำดับ ความขัดแย้งในทางการเมืองที่เริ่มต้นจากการที่ทุกฝ่ายยึดมั่นในสันติวิธีได้นำไปสู่ความรุนแรงและความสูญเสียจนถึงวันนี้มีผู้เสียชีวิตถึง 22 คนและผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ 763 คนโดยในจำนวนนี้มีเด็กซึ่งเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่เกี่ยวข้องในทางการเมืองต้องเสียชีวิตถึง 4 คน จะเห็นได้ว่าการเผชิญหน้าที่เริ่มจากเจ้าหน้าที่ของรัฐกับประชาชนผู้ประท้วงได้รุกลามไปสู่การเผชิญหน้าระหว่างประชาชนซึ่งเป็นผู้สนับสนุนของแต่ละฝ่ายและขณะนี้นำไปสู่การก่อการร้ายและการสร้างความรุนแรงจากผู้ไม่ประสงค์ดีโดยไม่คำนึงถึงชีวิตและความสูญเสียของผู้บริสุทธิ์สิ่งเหล่านี้ได้นำไปสู่การขยายเมล็ดพันธ์ุแห่งความเกลียดชังในระหว่างคนไทยด้วยกันโดยมีเป้าหมายในการกระตุ้นให้เกิดความโกรธแค้นชิงชังและยกระดับความรุนแรงที่อาจนำสังคมไทยไปสู่สงครามกลางเมืองอันเป็นการทำร้ายและสร้างความเสียหายกับประเทศไทยอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน “เครือข่ายเดินหน้าปฏิรูป” เห็นว่าขณะนี้สังคมไทยได้เดินทางมาถึงทางแยกที่สำคัญทางหนึ่งคือการที่เราถูกทำให้ยอมรับและชาชินกับความสูญเสียและความรุนแรงเกิดขึ้นว่าเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในสภาพความขัดแย้งหรืออีกทางหนึ่งคือการที่พวกเราจะต้องออกมาเรียกร้องและแสดงจุดยืนที่ชัดเจนในเรื่องนี้   ด้วยเหตุนี้เครือข่ายเดินหน้าปฏิรูปจึงขอแสดงจุดยืนและเรียกร้องดังนี้ 1. ประชาชนทุกฝ่ายต้องไม่ยอมรับการก่อความรุนแรงหรือการกระทำที่ยั่วยุให้เกิดความรุนแรงในทุกรูปแบบ  2. เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งเป็นผู้ดูแลกฎหมายจะต้องฟื้นฟูความเชื่อมั่นให้กับประชาชนโดยต้องดำเนินการสืบสวนสอบสวนเพื่อนำผู้กระทำความรุนแรงจนเกิดการเสียชีวิตและบาดเจ็บมาลงโทษตามกฎหมายโดยเร็วไม่เลือกว่าเป็นฝ่ายใด…

เวทีความคิดเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย ครั้งที่ 3 เรียนรู้ประสบการณ์ บทเรียน- กระบวนการปฏิรูปของต่างประเทศ

วันพฤหัสที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 9.00 -13.00 ณ ห้องกมลทิพย์ 3 ชั้น 2 โรงแรมเดอะ สุโกศล

เวทีความคิดเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย ครั้งที่ 2 “แนวทางแก้ไขปัญหาจำนำข้าว และการปฏิรูประบบเกษตรกรรมไทย”

ช่วงที่ 2 แนวทางดำเนินคดีและป้องกันการกระทำผิดอันเนื่องมาจากนโยบายจำนำข้าว

เวทีความคิดเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย ครั้งที่ 2 “แนวทางแก้ไขปัญหาจำนำข้าว และการปฏิรูประบบเกษตรกรรมไทย”

ช่วงที่ 1 แนวทางการแก้ปัญหาชาวนาในระยะสั้นเพื่อให้ชาวนาที่ไม่ได้รับเงินจำนำข้าวสามารถยังชีพ และมีเงินทุนเพื่อทำการผลิตในฤดูกาลที่จะมาถึง

เวทีความคิดเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย ครั้งที่ 2 “แนวทางแก้ไขปัญหาจำนำข้าว และการปฏิรูประบบเกษตรกรรมไทย”

ช่วงที่ 3 แนวทางการแก้ปัญหาชาวนาอย่างยั่งยืนและการปฏิรูประบบเกษตรกรรม

เครือข่ายเดินหน้าปฏิรูปร่วมกับสภาเกษตรกรแห่งชาติเปิดเวทีหาทางออกช่วยชาวนา แนะรัฐบาลใช้งบกลางแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

“เครือข่ายเดินหน้าปฏิรูป” จับมือ “สภาเกษตรกรแห่งชาติ” จัดเวทีเชิญ “กูรู” เรื่องข้าวทั้งนักวิชาการ แบงก์เกอร์ เอ็นจีโอ และชาวนา เสนอทางแก้ปัญหาชาวนาเฉพาะหน้า แนะรัฐบาลใช้งบกลาง และรับผิดชอบภาระดอกเบี้ยให้ชาวนาเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์   ส่วนระยะยาวเน้นลดต้นทุน เพิ่มความเข้มแข็งให้ชุมชน และฟื้นกลไกประกันความเสี่ยงราคา กับประกันภัยพืชผล “เครือข่ายเดินหน้าปฏิรูป” (RNN- Reform Now Network) ร่วมกับ สภาเกษตรกรแห่งชาติ  จัดเวทีความคิดเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย ครั้งที่ 2  “แนวทางแก้ไขปัญหาจำนำข้าว และการปฏิรูประบบเกษตรกรรมไทย” เมื่อวันเสาร์ที่ 22 ก.พ.ที่ผ่านมา ณ…

คณะมนตรีเพื่อสันติภาพและความปรองดองแห่งเอเซีย (APRC)

          ตั้งแล้วมนตรีปรองดอง เริ่มลุยปีนี้มติ15ผู้นำ-นักวิชาการ ′สุรเกียรติ์′แกนก่อตั้ง แก้พิพาท′เอเชีย-โลก′ มติชน 6 ก.ย. 2555 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในงานการประชุมจัดตั้งคณะมนตรีเพื่อสันติภาพและการปรองดองแห่งเอเชีย โดยมีนายสุรเกียรติ์ เสถียรไทย อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และสมาชิกผู้ร่วมก่อตั้งคณะมนตรี เฝ้ารับเสด็จ ที่โรงแรมพลาซ่า แอทธินี เมื่อวันที่…

รายชื่อองค์กรและบุคคลที่สนับสนุนคำแถลงเครือข่ายเดินหน้าปฏิรูป

 • คณะกรรมการรณรงค์เพื่อสิทธิมนุษยชน (Campaign Committee on Human Rights-CCHR)
 • เครือข่ายแก้ปัญหาการคืนสัญชาติคนไทย
 • เครือข่ายกลุ่มเกษตรกรภาคเหนือ
 • เครือข่ายกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล
 • เครือข่ายกะเหรี่ยงประเทศไทย
 • เครือข่ายการจัดการลุ่มน้ำ
 • เครือข่ายจังหวัดจัดการตนเอง
 • เครือข่ายชุมชนเพื่อการปฏิรูปสังคมและการเมือง
 • เครือข่ายชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง
 • เครือข่ายชุมชนพังงา
 • เครือข่ายชุมชนอุบล
 • เครือข่ายประชาชนเพื่อการเลือกตั้ง จ.อยุธยา
 • เครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบเหมืองทองพิจิตร
 • เครือข่ายพลเมือง 14 จังหวัดภาคใต้
 • เครือข่ายมวลมหาประชาคุย
 • เครือข่ายวาระเปลี่ยนตะวันออก
 • เครือข่ายสภาเกษตรกร
 • เครือข่ายสภาองค์กรชุมชน
 • เครือข่ายสมัชชาพลเมือง กทม.
 • เครือข่ายสวัสดิการชุมชน
 • เครือข่ายสิทธิคนจนพัฒนาภูเก็ต
 • เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพ
 • เครือข่ายองค์กรชุมชนบ้านแพ้ว
 • เครือข่ายอ่าวตัว ก.
 • เครือข่ายอาหารปลอดภัยคาบสมุทรสทิงพระ
 • เลขาธิการสมาพันธ์ภาพยนตร์แห่งชาติ
 • กลุ่มโลกสวยเพื่อการปฏิรูปการเมืองตามวิถีประชาธิปไตยด้วยสันติวิธี
 • กลุ่มจับตาความรุนแรง
 • คณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภา 35
 • คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.)
 • คณะประสานงานองค์กรชุมชน (คปอ.)
 • ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
 • ผู้แทนภาคประชาสังคมระดับภาค 11 ภาค
 • มูลนิธิเพื่อการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ (ประเทศไทย)
 • มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
 • มูลนิธิเพื่อคนไทย
 • มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา (Human Rights and Development Foundation-HRDF)
 • มูลนิธิชุมชนไท
 • มูลนิธินโยบายสุขภาวะ
 • มูลนิธิผสานวัฒนธรรม (Cross Cultural Foundation-CrCF)
 • มูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพ
 • มูลนิธิส่งเสริมการออกแบบอนาคตประเทศไทย (Scenario Thailand)
 • มูลนิธิส่งเสริมนักกฎหมายธุรกิจ
 • มูลนิธิสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
 • มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ
 • สถาบัน Change Fusion
 • สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
 • สภาเกษตรกรแห่งชาติ
 • สภาธุรกิจตลาดทุนไทย
 • สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)
 • สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 • สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
 • สมาคมธนาคารไทย
 • สหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ
 • สหพันธ์องค์กรผู้บริโภค
 • สำนักข่าวอิศรา
 • องค์กรต่อต้านคอรัปชัน (ประเทศไทย)
 • ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (The Stock Exchange of Thailand)
 • สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (Thai Listed Companies Association)
 • นางสาวกรรณิการ์ กิจติเวชกุล – กลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน (FTA Watch)
 • นายปรเมศวร์ มินศิริ กระปุกดอทคอม
 • รศ.วุฒิสาร ตันไชย สถาบันพระปกเกล้า
 • นายวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ มูลนิธิชีววิถี
 • นางสุภา ใยเมือง – มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน(ประเทศไทย)
 • ดร.เพิ่มศักดิ์ มกราภิรมย์ สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ม.มหิดล
 • ศ.สุริชัย หวันแก้ว ศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • นายสุณัย ผาสุข นักสิทธิมนุษยชน
 • นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ นักวิชาการสุขภาพจิต
 • วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ สมาชิกคณะมนตรี เพื่อสันติภาพและความปรองดองแห่งเอเซีย (APRC)
 • กลุ่มต้นไม้มหานคร หรือ Big Tree Project
 • เครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจและภาคประชาสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
 • มูลนิธิสถาบันพลังงานทางเลือกแห่งประเทศไทย


Email to Rnnthailand