เวทีเสวนา

เวทีรวมพลังปฏิรูปประเทศไทยให้จังหวัดปกครองตนเอง 15 จังหวัดภาคเหนือ

โดยเครือข่ายองค์กรชุมชนและประชาสังคมเพื่อการปฏิรูป (คชสป.) ภาคเหนือ วันจันทร์ที่ 7 เมษายน 2557
คลิปวิดีโอ

เวทีพลังชุมชนท้องถิ่นสู่การปฏิรูปประเทศไทย ภาคกลางและตะวันตก

โดยเครือข่ายองค์กรชุมชนและประชาสังคมเพื่อการปฏิรูป (คชสป.) ภาคกลางและตะวันตก
วันที่ 18-19 มีนาคม 2557
คลิปวิดีโอ

ขบวนองค์กรชุมชนและประชาสังคมภาคเหนือเตรียมจัดเวที “รวมพลังปฏิรูปประเทศไทยให้จังหวัดปกครองตนเอง 15 จังหวัดภาคเหนือ” ในวันจันทร์ที่ 7 เมษายน 25557 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

กำหนดการ

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) กำหนดจัดเวทีเสวนาเรื่อง “ปฎิรูปปัญหาคอร์รัปชัน: ทำให้ได้ ทำให้เร็ว” ในวันที่ 1 เมษายน 2557 ณ ห้องวิมานสุริยา ชั้น 2 โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร

กำหนดการ

องค์กรผู้บริโภคเสนอ 5 มาตรการสำคัญในการปฏิรูประบบในการคุ้มครองผู้บริโภค

เวทีสาธารณะ “การปฏิรูประบบคุ้มครองบริโภค” 23 มีนาคม 2557

เครือข่ายเดินหน้าปฏิรูป” (RNN) ร่วมกับคณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชนเปิดเวทีสาธารณะ

การปฏิรูประบบคุ้มครองผู้บริโภค” เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ และระดมความคิดเห็นในการปฏิรูประบบคุ้มครองผู้บริโภค เตรียมเข้าสู่การจัดทำข้อเสนอเพื่อการปฏิรูประบบคุ้มครองผู้บริโภค กำหนดจัดวันอาทิตย์ที่ 23 มีนาคม 2557 เวลา 09.00-15.30 น. ณ ห้องรามายะนะ ชั้น ๓ คิงส์ พาวเวอร์ ซอยรางน้ำ กรุงเทพฯ กำหนดการ 09.00-09.30 น. ลงทะเบียน 09.30-09.45…