เวทีประชาเสวนาหาทางออก เรื่องสานพลังประชาชนเพื่อปฏิรูปประเทศไทย

บรรยากาศและเอกสารสรุปผลเวทีประชาเสวนาสานพลังปฏิรูปประเทศไทย เวทีที่ 4 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คลิกเพื่ออ่านต่อ

บรรยากาศและเอกสารสรุปผลเวทีประชาเสวนาสานพลังปฏิรูปประเทศไทย เวทีที่ 3 จังหวัดเชียงใหม่

คลิกเพื่ออ่านต่อ