เวทีความคิดเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย ครั้งที่ 1

” เดินหน้าปฏิรูปแล้วถอดบทเรียน สร้างกลไกร่วมชูโมเดล “Connect-Share-Change”

“RNN” เดินหน้าปฏิรูปแล้ว เปิดเวทีกลางสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนดึง “ผู้เล่น” ในงานปฏิรูปมาถอดบทเรียนผ่านกรณีศึกษาเด่น “ต่อต้านคอร์รัปชัน-กฏหมายประชน-ที่ดิน” ทุกฝ่ายชี้คำตอบติดปัญหากระบวนการ พร้อมชูโมเดล “โอเพ่น แพลตฟอร์ม”สร้างกลไกการมีส่วนร่วม”Connect-Share-Change” ผ่านช่องทางการสื่อสารหลากรูปแบบ ตอกย้ำคนไทยทุกคนเป็นเจ้าของการปฏิรูปกำหนดปฏิทินเดินหน้าต่อเปิดเวทีขับ เคลื่อนต่อเนื่อง วานนี้ (11 ก.พ.)  เครือข่ายเดินหน้าปฏิรูป ( RNN-Reform Now Network) ซึ่งประกอบด้วยองค์กรวิชาชีพกว่า 70 องค์กร…