เวทีความคิดเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย ครั้งที่ 4

แถลงการณ์จุดยืนและบทบาทการสร้างการมีส่วนร่วมการปฏิรูปบนวิถีประชาธิปไตย

เวทีความคิดเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย ครั้งที่ 4

เครือข่ายเดินหน้าปฏิรูป เตรียมจัดเวทีความคิดเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย ครั้งที่ 4 “การปฏิรูปบนวิถีประชาธิปไตย” วันพุธที่ 30 เมษายน ณ ห้องกมลทิพย์ 1 ชั้น 2 โรงแรมเดอะสุโกศล

กำหนดการ