เวทีความคิดเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย ครั้งที่ 2

เวทีความคิดเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย ครั้งที่ 2 “แนวทางแก้ไขปัญหาจำนำข้าว และการปฏิรูประบบเกษตรกรรมไทย”

ช่วงที่ 2 แนวทางดำเนินคดีและป้องกันการกระทำผิดอันเนื่องมาจากนโยบายจำนำข้าว

เวทีความคิดเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย ครั้งที่ 2 “แนวทางแก้ไขปัญหาจำนำข้าว และการปฏิรูประบบเกษตรกรรมไทย”

ช่วงที่ 1 แนวทางการแก้ปัญหาชาวนาในระยะสั้นเพื่อให้ชาวนาที่ไม่ได้รับเงินจำนำข้าวสามารถยังชีพ และมีเงินทุนเพื่อทำการผลิตในฤดูกาลที่จะมาถึง

เวทีความคิดเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย ครั้งที่ 2 “แนวทางแก้ไขปัญหาจำนำข้าว และการปฏิรูประบบเกษตรกรรมไทย”

ช่วงที่ 3 แนวทางการแก้ปัญหาชาวนาอย่างยั่งยืนและการปฏิรูประบบเกษตรกรรม

เครือข่ายเดินหน้าปฏิรูปร่วมกับสภาเกษตรกรแห่งชาติเปิดเวทีหาทางออกช่วยชาวนา แนะรัฐบาลใช้งบกลางแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

“เครือข่ายเดินหน้าปฏิรูป” จับมือ “สภาเกษตรกรแห่งชาติ” จัดเวทีเชิญ “กูรู” เรื่องข้าวทั้งนักวิชาการ แบงก์เกอร์ เอ็นจีโอ และชาวนา เสนอทางแก้ปัญหาชาวนาเฉพาะหน้า แนะรัฐบาลใช้งบกลาง และรับผิดชอบภาระดอกเบี้ยให้ชาวนาเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์   ส่วนระยะยาวเน้นลดต้นทุน เพิ่มความเข้มแข็งให้ชุมชน และฟื้นกลไกประกันความเสี่ยงราคา กับประกันภัยพืชผล “เครือข่ายเดินหน้าปฏิรูป” (RNN- Reform Now Network) ร่วมกับ สภาเกษตรกรแห่งชาติ  จัดเวทีความคิดเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย ครั้งที่ 2  “แนวทางแก้ไขปัญหาจำนำข้าว และการปฏิรูประบบเกษตรกรรมไทย” เมื่อวันเสาร์ที่ 22 ก.พ.ที่ผ่านมา ณ…

เวทีความคิดเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย ครั้งที่ 2 “แนวทางแก้ไขปัญหาจำนำข้าว และการปฏิรูประบบเกษตรกรรมไทย”

วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 9.00 -16.00
ณ ห้องวัฒนา อาคารวิทยบริการ ชั้น 4 ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน