เวทีความคิด

แถลงการณ์จุดยืนและบทบาทการสร้างการมีส่วนร่วมการปฏิรูปบนวิถีประชาธิปไตย

เวทีความคิดเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย ครั้งที่ 4

เครือข่ายเดินหน้าปฏิรูป เตรียมจัดเวทีความคิดเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย ครั้งที่ 4 “การปฏิรูปบนวิถีประชาธิปไตย” วันพุธที่ 30 เมษายน ณ ห้องกมลทิพย์ 1 ชั้น 2 โรงแรมเดอะสุโกศล

กำหนดการ

“กูรูโลก”ถอดบทเรียนความขัดแย้งของต่างประเทศ 27 ก.พ.

1.เครือข่ายเดินหน้าปฏิรูปจัดเวทีถอดบทเรียน กระบวนการปฏิรูปภายใต้สถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองในต่างประเทศโดยผู้เชี่ยวชาญระดับโลก จากซ้ายดร.ไมเคิล วาติคิโอติส ,ดร.คาเทีย พาพาจิอานนี ,มร.อดัม คาเฮน และดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ เครือข่ายเดินหน้าปฏิรูป ดำเนินรายการโดยดร.ณัฏฐา โกมลวาทิน 2. ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ปลัดกระทรวงยุติธรรม สมาชิกเครือข่ายเดินหน้าปฏิรูปอ่านคำแถลงของเครือข่ายฯต่อสถานการณ์ความรุนแรงและความขัดแย้งทางการเมืองในขณะนี้ 3. ดร.ไมเคิล วาติคิโอติส ผู้อำนวยการฝ่ายภูมิภาคเอเชีย Centre for…

เวทีความคิดเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย ครั้งที่ 3 เรียนรู้ประสบการณ์ บทเรียน- กระบวนการปฏิรูปของต่างประเทศ

โอกาสและสิ่งท้าทายในบริบทของประเทศไทยในการขับเคลื่อนวาระการปฏิรูป

“อาร์เอ็นเอ็น” จัดเวทีเชิญ “กูรูโลก” ถอดรหัส “ปฏิรูป” บนความขัดแย้ง

  “เครือข่ายเดินหน้าปฏิรูป” เปิดเวทีเชิญ “กูรูระดับโลก” ผู้เชี่ยวชาญการปฏิรูปบนความขัดแย้ง ถอดบทเรียน จากประสบการณ์วิกฤติของประเทศ “อินโดนีเซีย ตูนีเซีย ลิเบีย เยเมน แอฟริกาใต้” ร่วมหาทางออกให้ประเทศได้เรียนรู้แนวคิดและวิธีการออกแบบกระบวนการปฏิรูปท่ามกลางวิกฤติการเมืองไทย ตามที่เครือข่ายเดินหน้าปฏิรูปหรือ RNN -Reform Now Network  อันเกิดจากการรวมตัวขององค์กรวิชาชีพกว่า 70 กลุ่มร่วมกันขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศไทยพร้อมกับส่งสัญญาณ “หยุดความรุนแรง   เริ่มเจรจา  เดินหน้าปฏิรูป”…

เวทีความคิดเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย ครั้งที่ 2 “แนวทางแก้ไขปัญหาจำนำข้าว และการปฏิรูประบบเกษตรกรรมไทย”

ช่วงที่ 2 แนวทางดำเนินคดีและป้องกันการกระทำผิดอันเนื่องมาจากนโยบายจำนำข้าว