ปฎิทินกิจกรรม

เครือข่ายเดินหน้าปฏิรูป เตรียมจัดเวทีความคิดเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย ครั้งที่ 4 “การปฏิรูปบนวิถีประชาธิปไตย” วันพุธที่ 30 เมษายน ณ ห้องกมลทิพย์ 1 ชั้น 2 โรงแรมเดอะสุโกศล

กำหนดการ

ขบวนองค์กรชุมชนและประชาสังคมภาคเหนือเตรียมจัดเวที “รวมพลังปฏิรูปประเทศไทยให้จังหวัดปกครองตนเอง 15 จังหวัดภาคเหนือ” ในวันจันทร์ที่ 7 เมษายน 25557 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

กำหนดการ

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) กำหนดจัดเวทีเสวนาเรื่อง “ปฎิรูปปัญหาคอร์รัปชัน: ทำให้ได้ ทำให้เร็ว” ในวันที่ 1 เมษายน 2557 ณ ห้องวิมานสุริยา ชั้น 2 โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร

กำหนดการ

เวทีความคิดเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย ครั้งที่ 3 เรียนรู้ประสบการณ์ บทเรียน- กระบวนการปฏิรูปของต่างประเทศ

วันพฤหัสที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 9.00 -13.00 ณ ห้องกมลทิพย์ 3 ชั้น 2 โรงแรมเดอะ สุโกศล

เวทีความคิดเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย ครั้งที่ 2 “แนวทางแก้ไขปัญหาจำนำข้าว และการปฏิรูประบบเกษตรกรรมไทย”

วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 9.00 -16.00
ณ ห้องวัฒนา อาคารวิทยบริการ ชั้น 4 ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน