บรรยากาศและเอกสารสรุปผลเวทีประชาเสวนาสานพลังปฏิรูปประเทศไทย เวทีที่ 10 กรุงเทพมหานคร

 

20150327_150610

คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ คณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า ได้จัดเวทีประชาเสวนาหาทางออก “สานพลังประชาชนเพื่อปฏิรูปประเทศไทย เวทีที่ 10” ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชนเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2558 โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมปาฐกถาพิเศษเรื่อง “กระบวนการยกร่างรัฐธรรมนูญ”

20150327_133635

โดย ดร.ถวิลวดี บุรีกุล ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา ในฐานะประธานอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เป็นผู้กล่าวรายงาน ภาพรวมตลอดทั้ง 2 วัน ของกิจกรรมเวทีประชาเสวนาทางออก สานพลังประชาชนเพื่อการปฏิรูปประเทศ เวทีที่ 10 ตัวแทนประชาชนจากกรุงเทพมหานคร นนทบุรี นครปฐม สมุทรปราการ ปทุมธานี ได้ร่วมกันระดมความคิดเห็นอย่างคึกคักโดยผู้เข้าร่วมเสวนาส่วนใหญ่เห็นไปในทิศทางเดียวกันว่าต้องสร้างโอกาสทางการศึกษาในทุกระดับ ปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนรักการเรียนรู้ พร้อมทั้งต้องพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรทางการศึกษาทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.นรีวรรณ จินตกานนท์รองประธานกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ คนที่ 4 กล่าวปิดกิจกรรม มอบเกียรติบัตร พร้อมทั้งจับมือร่วมร้องเพลง “คำสัญญา” กับประชาชนผู้เข้าร่วมกิจกรรม และ คณะทำงานทั้งหมดอีกด้วย

_DSC1360

ทั้งนี้ ในวงเสวนามีประชานตั้งคำถามถึงการยกร่างรัฐธรรมนูญต่อประธานคณะกรรมาธิการยกร่างว่าเป็นไปได้หรือไม่ ที่รัฐธรรมนูญจะบัญญัติให้ลดเงินเดือน ค่า ตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของนักการเมืองที่อาสาเข้ามาทำงานให้กับประชาชน ซี่งนายบวรศักดิ์ ยอมรับว่า เป็นแนวคิดที่ดี แต่การพิจารณาต้องครอบคลุมทุกฝ่าย เพราะต้องยอมรับว่า ประชาชนก็มีส่วนที่ทำให้นักการเมืองทุจริต เพราะ ส.ส.มีค่าใช้จ่ายจากภาษีสังคมจำนวนมาก พร้อมเสนอแนวคิดว่า หากพบพฤติกรรมการขอเงินสนับสนุนจาก ส.ส. บุคคลนั้นจะมีโทษปรับเป็นเท่าตัวจากจำนวนเงินที่รับสนับสนุน

เทปบันทึกภาพการจัดเวทีประชาเสวนา

 เอกสารสรุปผลประชาเสวนา

Download

Be first to comment